Opiekun

Natura i kultura to dwa żywioły, które kształtują moje życiowe pasje. Kocham przyrodę (choć nie za bardzo dziką), ale też sztuka jest moją miłością. Galerie, sale kinowe i tajemnice kulis sceny pociągają mnie nie mniej niż pejzaże naszego Polesia.

W 2000 roku napisałam program warsztatów teatralnych dla młodzieży. Był to punkt wyjścia do założenia Szkolnej Grupy Teatralnej, obecnie pod nazwą PRETEKST. Pomysł spodobał się uczniom Piątki, więc idea przetrwała do dziś.

Wierzę, że zajęcia w naszym zespole są doskonałym pretekstem do wymiany myśli, kształcącej zabawy, rozwijania wyobraĽni i wzajemnego poznawania się. Zapraszam wszystkich chętnych do współpracy.

Anna Lipczyńska


Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3