Fraktal

Strona główna

Jesteś pomysłowy i aktywny? Lubisz współpracować z innymi, choć jesteś indywidualistą? Nasz teatr szkolny jest propozycją dla Ciebie!

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (2 godziny lekcyjne).

A oto czym się zajmujemy:

  • przygotowujemy krótkie formy teatralne
  • występujemy przed publicznością szkolną
  • bierzemy udział w przeglądach teatrów amatorskich
  • prezentujemy wiersze i prozę w konkursach recytatorskich
  • tworzymy scenariusze spektakli i przedstawień szkolnych lub opracowujemy teksty literackie
  • ćwiczymy dykcję, akcentowanie, intonację i barwę głosu
  • dbamy o poprawność i kulturę słowa
  • rozwijamy wyobraźnię, np. poprzez improwizację i inne zabawy teatralne
  • uczymy się wyrażać uczucia i nastroje
  • uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych Lublina, takich jak: oglądanie spektakli teatralnych i innych form artystycznego wyrazu (performance, happening), spotkania z twórcami, udział w przeglądach i warsztatach

Zapraszamy.